Lesz már tető a házakon

Szerda délután nem kevés család örömére megérkezett községünkbe, a Magyar Vöröskereszt által felajánlott 360 db hullámpala.
A korábban összeírt igénylés alapján a rászoruló családok között azonnal kiosztásra került a tetőfedő anyag.
Többen szinte azonnal hozzákezdtek a tető felújítási munkálatoknak illetve annak megszervezéséhez.

Közlemény!

Helyi Választási Iroda Vezetője
4234 Szakoly
Rákóczi utca 10.

Tárgy: Szakoly községben megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása
Ügyiratszám: 2820-5/2010.

Határozat

Szakoly község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választása során a következők szerint állapítom meg:

Szakoly községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők száma 6 fő.

E határozat ellen a közzétételétől számított 2 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) lehet kifogással fordulni.

Indokolás:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 24. §-ának (2) bekezdése szerint: „A választási iroda vezetője e törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a mandátumok számát.” Az Övjt. a kihirdetése napján, 2010. június 14. napján lépett hatályba.

Az Övjt. 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-i lakosságszáma alapján kell meghatározni. Az Övjt. 2. §-a szerint a lakosságszám: „…azon személyek száma, akiknek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban szereplő lakóhelye, lakóhely hiányában tartózkodási helye az adott település (fővárosi kerület), a főváros, a megye közigazgatási területén található, vagy akiknek a lakóhelye csak az adott település (fővárosi kerület) megnevezését tartalmazza.”

A Központi nyilvántartása adatszolgáltatása alapján Szakoly község 2010. január 01-i lakosságszáma 3024 fő volt.
Az Övjt. 4. §-ának (c) pontja szerint 5000 fő lakosig a képviselők száma 6 fő.

Az előbb idézett jogszabályi helyek alapján határozatom rendelkező részében foglaltak szerint megállapítottam a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választása során megválasztható önkormányzati képviselők számát.

Jelen határozat közzétételre kerül Szakoly Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.szakoly.hu).

A határozat az Övjt. 24. §-ának (2) bekezdésén, az Övjt. 3. §-án, az Övjt. 4. §-ának c.) pontja, a jogorvoslatról való tájékoztatás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. § (3) bekezdésén alapul.

Szakoly, 2010. július 07.

Dr. Nánássy Elek
HVI vezető

Ítéletidő tombolt Szakolyban

Orkánerejű szél tarolta le Szakoly egyes részeit hétfő délután.
Az ítéletidő becslések szerint több száz milliós károkat okozott.
Több intézmény épületében is komolyabb kár keletkezett, a teleház és a könyvtár tetejéről az egész tetőfedő lemezborítást leszakította a szél.

Nagyon sok lakóház teteje megsérült, némelyik 100%-os mértékben, sok helyen a tűzfalak vagy kémények borultak le.

A hatalmas fákat játszi könnyedséggel, hol gyökerestől kitépve, hol derékba törve borította fel az orkán erejű szél.

Villanyoszlopok törtek ketté és borultak az úttestre, a villanyvezetékek elszakadtak.

Szakoly több mint 3 napig áram és víz nélkül maradt.

A pusztító vihar után készült összes képet ide kattintva lehet megtekinteni!

Szakolyi önkéntesek Edelényben

Önkormányzati dolgozók, a polgárőrség, és az önkéntes tűzoltóság tagjai mellett,
nagyon sok szakolyi lakos (összesen több mint ötvenen voltak!) segítette 3 napon keresztül a katasztrófavédelmi szakemberek munkáját Edelényben az árvíz elleni védekezési munkálatokban.
A kemény fizikai munkából a szervezők és vezetők is kivették a részüket, segített a gátakon a munkában Szűcs Gabriella, és Dr. Nánássy Elek is.

A helyszínen készült többi fotót erre a linkre kattintva lehet megtekinteni!