Köztisztviselők napja

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény értelmében a Köztisztviselők napja, július 1-e munkaszüneti nap az érintettek számára.
A köztisztviselők napját 1997-ben tartották meg először, és 2001-től munkaszüneti nap.
Zárva lesznek a kormányablakok, okmányirodák, valamint a polgármesteri hivatalok is.

Semmelweis-nap
Ugyanezen a napon zárva lesznek a gyógyszertárak, valamint zárva tartanak a háziorvosi rendelők és szakrendelők is.
Az egészségügyi intézményekben a munkaszüneti napnak megfelelően dolgoznak.
Július 1-jén csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva.

Hirdetmény

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A jogszabályban rögzített határidő – június 30. – után a hatóság helyszíni ellenőrzést tart, hivatalból vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető. Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapítható, hogy a földhasználó nem tett eleget parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el.  A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a parlagfű elleni védekezési kötelezettséget elmulasztó földhasználónak kell megfizetnie.

Felhívom figyelmüket, hogy a fentieken túl, a parlagfű elleni védekezési kötelezettséget elmulasztó földhasználóval szemben a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság növényvédelmi bírságot szab ki, melynek alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. Belterületen a növényvédelmi bírság mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed.

Mindezekre tekintettel kérünk mindenkit, hogy a megadott időpontig végezzék el a területeik parlagfű mentesítését, hiszen ezzel nem kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabását kerülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak a környezetükben élő allergiás megbetegedésben szenvedő gyermekeknek, felnőtteknek és idős embereknek.

Dr. Obsitos Erzsébet
jegyző

Nyári diákmunka – tájékoztató

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával 2016-ban, “Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indítanak.

A 2016. július 1. és 2016. augusztus 31. tartó programra
16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok jelentkezhetnek

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.
Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a járási hivatal foglalkoztatási osztályára (nagykállói Munkaügyi Központ) befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásnak előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A regisztrációt követően jelentkezni lehet a Petőfi Sándor Művelődési Ház dolgozóinál munkaidőben – hétfőtől-péntekig 8:00-18:00 óra között, vagy a Polgármesteri Hivatal 3. szobájában.